Katedrála církve Kristovy

Katedrála církve Kristovy (Katedrála Christ Chruch) představuje nejstarší a druhou největší dublinskou stavbu a patří mezi nejnavštěvovanější památky města. Její prohlídku můžete dobře spojit s prohlídkou Katedrály sv. Patrika. Nachází se nedaleko od ní, konkrétně na jižním břehu řeky Liffey.

Katedrála byla vystavěná již v 11. století.  Tato dřevěná stavba se však nedochovala. Byla přestavěná na kamennou a dnešní podobu získala až roku 1871. Od té doby jde o novogotickou katedrálu. Kromě novogotických prvků obsahuje i prvky anglické a románské.

Zamíříte-li dovnitř katedrály, budete si moci prohlédnout náhrobek normánského válečníka Strongbowa z 12. století.