Trinity College

Knihovna v Trinity College

Knihovna v Trinity College

Trinity College je nejstarší irskou univerzitou založenou Alžbětou I. v roce 1592. Na tomto místě bylo vštěpováno vzdělání mnohým velikánům i těch, kteří zmizeli v propadlišti dějin. Také dnes odtud vychází bakaláři, magistři i doktorandi. Univerzita se dělí do tří fakult. Současné univerzitní budovy však nejsou původní, pocházejí z 18. a 19. století.

Pokud patříte mezi lidi dychtící po vědomostech s úctou ke knihám, nemiňte především tamější knihovnu. Největší místnost je dlouhá 65 metrů a celá knihovna obsahuje více než 4,5 milionů tištěných svazků, včetně důležitých rukopisů.  Přínosná pro vás jistě bude expozice evangeliářů „Book of Kells“. Jedná se o velmi důležitou irskou památku. Kniha z Kellsu vznikla již kolem roku 800 a vytvořili ji keltští mnichové. Z dalších vzácných knih to je ještě např. Book of Durrow.